Hastanemizde Hasta Hakları Birimi’nin amacı, hastaların eşit şartlarda hiçbir ayrım gözetmeksizin haklarından faydalanabilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usullerin uygulanmasını sağlamaktadır. Birimimiz, hastaların sağlık hizmetlerinden kesintisiz, kaliteli ve etkin hizmet alımını destekleyerek, hak ihlallerinden korunmasını gözeterek işlevini sürdürmektedir. 

Hasta hakları, hasta ve hasta yakınlarının haklarını ve sorunlarına çözüm sunabilmek için, birime şahsen olabildiği gibi telefon, mail ve web sitemiz öneri ve şikayet ölümünden başvurular ile değerlendirilmektedir. Şahşi başvurularda öncelikli olarak soruna yönelik işlem gerçekleşmektedir. Yasal başvuru yapılmak istenildiğinde başvuru yazılı olarak alınır ve Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi hükümleri gereğince işlem yapılır.

Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi, hastanemiz içerisinde bulunan Hasta Hakları Birimi’nin yanı sıra, her katta bulunan öneri – şikayet kutuları aracılığıyla veya web sayfamızda bulunan formu doldurarak bize iletebilirsiniz.

 

Hastanemize başvuran tüm hastalarımızın;

•Sağlık Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sağlık hizmeti alan hastalarımız, hasta yakınları dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma ve hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

•Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis Tedavi Alma Hakkı ve Tıbbi Müdahalede Rızasının Alınması Hakkı

•Hastalarımız, tedavisi hakkında bilgilendirilme ve herhangi tıbbi bir müdahalede de tüm rıza formlarınının kendisine iletilerek onay verme hakkına sahiptir.

 

•Bilgi İsteme Hakkı
Hastalarımız önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, alternatifleri, tedaviyi reddetmenin sonucu konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

•Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

•Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

•Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

•Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.

•Saygı Gösterme Hakkı
Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

•Konsültasyon (İkinci Görüşme) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

•Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı ve İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi Hakkı
Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Hastalara tüm insani değerleri doğrultusunda saygı gösterilmesi hakkı vardır.

•Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır.

•Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

•Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

•Haberleşme Hakkı
Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.

•Şikâyet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

•Rıza Alınması
Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahet dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.

•Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek, akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep edilemez.

•Ötenazi Yasağı
Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilmez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

 

Hasta Hakları konusunda info@ozeletoonhastanesi.com.tr adresine başvuru yapabilirsiniz. İletişim için 444 6 112/Dahili 4100’ dan Hasta Hakları Birimi ile iletişim kurabilirsiniz.