Hastalarımız, Hasta Sorumlulukları gereği kurumumuzun belirlediği kural ve uygulamalara uymakla yükümlüdür.

 

Hastane Kurallarına Uymak

* Hastalarımız; hastanenin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.
* Hastalarımız, randevulu hizmet veren birimden yararlanıyorlarsa, randevunun tarih ve saatine uymaları ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeleri gerekir.
* Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olunmalıdır.
* Hastalarımız; hastane personeline, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek

* Hasta; sağlığıyla ilgili şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
* Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

 

Sosyal Güvenlik Durumu

* Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
* Hasta; sağlık karnesinin (SGK, Yeşil Kart vb.) vizesini zamanında yaptırmak durumundadır.
* Hasta; tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
* Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

 

Planlanan Tedaviyi Reddetme

* Hastaların planlanan tedaviyi reddetmeleri veya doktorun talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

 

Tedavisiyle İlgili Önerilere Uymak

* Her hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

* Hastalarımız, öngörülen tedavi planlarına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda, hemşireler ve ilgili sağlık personelinin, bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
* Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.

 

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.