Günümüzde gerek iş yaşamı gerekse teknoloji baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Şirketlerin rakiplerine olan üstünlükleri insan kaynaklarının niteliklerine daha bağımlı bir hale gelmiş; bu nedenle İnsan Kaynakları yönetimi daha stratejik olmaya, daha bütünsel bir bakış getirmeye, değişime uyum sağlamaya ve değişimi yönlendirme gibi sorumlukları üstlenmeye başlamıştır.

Yeni ekonomi anlayışı içerisinde, hastalarımızın istek ve beklentilerini karşılayabilme seviyesi, üretilen hizmetin kalitesi, iş süreçlerindeki verimlilik ve etkinlik, çalışanların bilgi, yetenek ve yaratıcılıkları ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hastanemiz sahip oldukları insan kaynaklarını sürekli gelişim anlayışı ile her zamankinden daha iyi ve verimli bir şekilde yönetnetilmektedir.

Hastanemizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri doğrultusunda kaliteli insan gücü istihdam etmek; İnsan Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek , çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere eğitimler sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için; tüm yöneticilerimizin birer “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olması gerektiğini temel felsefe olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Bu amaçla; sürekli eğitim ve toplantılar düzenleyerek İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili önemli bilgi ve yetkinlikleri departman yöneticileri ile paylaşılmaktayız.

Fethiye’nin ilk özel sağlık kuruluşlu olarak,Bireysel Başarıyı değil; Kurumsal Başarıyı hedeflemekteyiz.

Hedeflerimize de ancak; bilgili , deneyimli,mesleğini seven, hizmet odaklı düşünen çalışanlar ile ulaşacağımıza inanıyoruz.

Eğitim, Performans Değerleme ve Kariyer Planlama çalışmalarımız ile çalışanlarımızın iş gelişimine ve motivasyonuna katkı sağlamak üzere; personelimize sadece bir çalışan değil sosyal bir unsur bakış açısıyla yönelerek tercih edilen hastane ve işveren olma yolunda ilerlemekteyiz.

Siz de bu yolu bizimle paylaşmak istiyorsanız; ARAMIZA YENİ KATILACAK TAKIM ARKADAŞLARIMIZIN DA, BİZLER GİBİ

  • Aktif çalışma ortamına uyum sağlayan
  • Hasta ve hasta yakınlarıyla empati kurarak iletişime giren
  • Kaliteli hizmet anlayışından asla ödün vermeyen
  • Gelişime ve yeniliklere açık, sürekli öğrenen
  • Bilgi, beceri ve niteliklerini arttırmak için çaba sarfeden ve ÖZEL LETOON HASTANESİ ÇALIŞANI OLMAKTAN GURUR DUYAN bir çalışan olması gerektiğine inanıyoruz.