Hastanemiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

•Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak

•Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak

•Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak

•Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak

•Optimum mali performansı sağlamak

•Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak

•Sürekli gelişimi sağlamak 
 

Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz

•Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak

•Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek

•Öz değerlendirmeleri yönetmek

•Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek

•Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak

•Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

•Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

•Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

•Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri Olarak

•Letoon Hastanesi olarak, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması

•Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetiminin oluşturulması

•Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi

•İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı

•Bilgi gizliliğinin, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması

•İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi

•Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı

•Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi

Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

 

Kalite Organizasyon Yapımız

Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktalarımız:

Kalite Organizasyon yapısı, “Kalite Yönetim Temsilcisi Organizasyon Şeması”nda belirtilmiş olup en üst
basamağında, Başhekim ve Mesul Müdür, altında Başhekim Yardımcısı ve onun altında Kalite Yönetim
Temsilcisi dikey olarak bulunmaktadır. Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Birim Sorumluları ile çalışır.

Kalite Yönetim Sistemine Bağlı Komitelerimiz:

•Hasta Hakları Komitesi (Hasta Öneri ve Şikayetleri)

•Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

•Eğitim Komitesi

•Tesis Güvenliği Komitesi

•Transfüzyon Komitesi

•Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi

•Risk Yönetimi Komitesi

•Radyasyon Güvenliği Komitesi