Fethiye'nin İlk
Özel Hastanesi

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız:

 

 • Hastanemiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak
 • Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
 • Optimum mali performansı sağlamak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak
 • Sürekli gelişimi sağlamak

Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz

 

 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak
 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek,takibini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

 

 • Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.
 • Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

 

Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri Olarak

 

 • Letoon Hastanesi olarak, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması
 • Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetiminin oluşturulması
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi
 • İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı
 • Bilgi gizliliğinin, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması
 • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi
 • Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi
 • Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

 

Kalite Organizasyon Yapımız

Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktalarımız:

 

 • Kalite Organizasyon yapısı, “Kalite Yönetim Direktörü Organizasyon Şeması“nda belirtilmiş olup en üst basamağında, Başhekim & Mesul Müdür, altında gereklilik durumunda vekaleten Başhekim Yardımcısı ve onun altında Kalite Yönetim Direktörü dikey olarak bulunmaktadır. Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Birim Sorumluları ile çalışır.

Kalite Yönetim Sistemine Bağlı Komitelerimiz:

 

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Hasta Hakları Komitesi (Hasta Öneri ve Şikayetleri)
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi
 • Risk Yönetimi Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi 
 • Bebek Dostu Hastane Komitesi

Kalite Birimine Bağlı Ekiplerimiz:

 

 • Mavi Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Nutrisyon Destek Ekibi
 • Kırmızı Kod Yönetim Ekibi – Acil Durum ve Afet Yönetimi (HAP)
 • Turuncu Kod Ekibi
 • Tesis Güvenliği Komitesi’ne bağlı (Bina Turu Ekibi)
 • İlaç Yönetim Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Acil Sevkleri Değerlendirme Ekibi
 • Göstergelerin İzlenmesi (Klinik ve Kurumsal Göstergeler) – (Kalite Birim Sorumlularıyla gerçekleşir)
 • İstenmeyen Olay Bildirimi (Kalite Birim Sorumlularıyla gerçekleşir)

Bölüm Kalite Sorumlularımız:

 

 • Her bölümü temsil eden sorumluluk düzeyinde çalışanlar tarafından oluşturulmuştur.

Kurumsal Hizmetlerimiz

 

 • Kurumsal Hizmetlerimiz:
 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi (İstenmeyen Olay Bildirim)
 • Acil Durum ve Afet Yönetim
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetlerimiz:

 

 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetlerimiz:

 

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetler
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Destek Hizmetlerimiz:

 

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimimiz:

 

 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik bazlı Göstergeler

Sorumluluk ve İlişkilerimiz:

 

Her birimin sorumluları dikey olarak bağlı bulunduğu yöneticilik tarafından belirlenerek Kalite Yönetim Direktörü görüşüne sunulur. Hastane yöneticisinin uygun görüşleri doğrultusunda görevlendirme ile kişilere tebliğ edilir.Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılabilir.

 

Organizasyon İşleyişlerimiz:

 

Kalite organizasyon yapısında bulunan kişiler, Bölüm Kalite Sorumlusu Görev Tanımı’’na ve Birim Kalite Hedefleri’ne uygun olarak toplanarak değerlendirir ve kararlarını alırlar. Kalite sorumlulukları üç ayda en az bir kez olmak üzere bir araya gelip Kalite süreçleri ile ilgili sorunları paylaşırlar.

Son Güncelleme: Nisan 21, 2024