turkish turkish Sağlığınız bizim için önemlidir. 444 6 112 info@ozelletoonhastanesi.com.tr
Fethiye'nin İlk
Özel Hastanesi

Üroloji

Üroloji bölümü boşaltım sisteminin tüm organlarının sağlık durumu ve hastalıkları ile ilgilenir. Aynı zamanda üreme organlarının sağlık durumları ve hastalıkları ile ilgilenmektedir. Üroloji bölümünün ilgilendiği bazı hastalıkları sıralayacak olursak bunlar: İdrar yolu ve böbrek taşları, böbrek, mesane, yumurtalık ve prostat kanserleri, idrar yolu iltihaplanması, cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar, boşaltım sistemi ve üreme sitemi organlarının yaralanması, idrar tutamama, prostat, halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite, idrar yollarında meydana gelen tıkanmalar ve iktidarsızlıkdır.

Üroloji bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

1.Üriner Sistem Taş Hastalığı

 • Açık ve Minimal İnvaziv Ameliyatlar
 • URS (Üreterorenoskopi)
 • PCNL (Perkütan Nefrolitotomi)

2.BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)

 • Konservatif ve Operatif Tedavisi
 • TUR-P(Transüretral Prostat Rezeksiyonu)
 • Açık Prostat Rezeksiyonu

3.Üroonkoloji

 • Böbrek, Mesane, Prostat, Testis Tümörleri  Tanı ve Tedavisi

4.İdrar Transport Depolama Boşaltma

 • Aşırı Aktif Mesane
 • İdrar Kaçırma

5.Üriner Sistem Enfeksiyonları

 • Tanı ve Tedavisi

6.Üreme ve Seksüel Fonksiyon

 • Erkek İnfertilitesi
 • Erektil Disfonksiyon
 • Prematür Ejakülasyon
 • Peyronie Hastalığı
 • Varikasel

7.Pediatrik Üroloji

 • Fimozis, Parafimozis ve Sünnet
 • İnmemiş Testis
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Vezikoüreteral Reflü (VÜR)
 • Posterior Üretral Valf (PUV)
 • Enürezis

Doktorlarımız

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Son Güncelleme: Mart 22, 2023